01.03

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı abelirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

26.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

26.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

26.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

26.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

26.02

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 2018

 Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

26.02

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147) MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve…

23.02

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.)

Neredeyim: Dış Ticaret Mevzuatı > İthalat Mevzuatı >  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri >  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota Idaresi ve Tarife Kontenjanı >   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük…

23.02

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.)   Ekonomi Bakanlığından:   Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta…

22.02

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar-2018/11297 (22.02.2018 t. 30340 s. R.G.)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar-2018/11297 (22.02.2018 t. 30340 s. R.G.) Karar Sayısı : 2018/11297   Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/1/2018 tarihli ve 1142 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu,…

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar