17.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi (16.11.2017)

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlanmıştır.

17.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi (16.11.2017)

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

17.11

017 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

017 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

17.11

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi (16.11.2017)

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

16.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

13.11

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.11.2017)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük…

02.11

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 26)   Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.   Kapsam   MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla…

30.10

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)  Ekonomi Bakanlığından:   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî…

30.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

30.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar