20.09

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) (02.07.2015 t. 29404 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) (02.07.2015 t. 29404 s. R.G.)   Ekonomi Bakanlığından:   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.…

20.09

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)   Ekonomi Bakanlığından:   MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer…

20.09

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10725 (İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-3 sayılı liste değiştirilmiştir) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10725 (İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-3 sayılı liste değiştirilmiştir) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)     Karar Sayısı: 2017/10725   20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.   Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 82188 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun…

20.09

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/10726 (2016/9391 sayılı İlave Gümrük Vergisi ile ilgili Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)

  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2017/10726 (2016/9391 sayılı İlave Gümrük Vergisi ile ilgili Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)   Karar Sayısı: 2017/10726   20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.   Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 78859…

14.09

2016 Yılı Süttozu Destekleri Hakk.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından süt Konseyine yapılan bildirime göre; Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği'ne ait hak ediş müracaatları değerlendirilerek en geç 22 Aralık 2017 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesi gerektiği ve bu itibarla, firmaların 2016 yılında yapmış olduğu ihracat karşılığı hak edişlerine…

12.09

2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 10.09.2017 tarihli Resmi gazetede yayınlandı.  

12.09

2017 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 10.09.2017 tarihli Resmi gazetede yayınlandı.  

08.09

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (08.09.2017 t. 30174 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (08.09.2017 t. 30174 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) 0102.29.05.00.00…

07.09

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2017 t. 30173 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2017 t. 30173 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından:   MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda bulunan 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş…

05.09

Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.08.2017 t. 30169 s. R.G.)

Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.08.2017 t. 30169 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesinde…

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar