2018 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi26 Şub 2018

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 25.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Kaynak: = Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180225-12.pdf

Referanslar