İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)01 Mar 2018

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı abelirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Kaynak: = Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180301-9.htm

Referanslar