22.02

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) (22.02.2018 t. 30340 s. R.G.)

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) (22.02.2018 t. 30340 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “RAPOR, YURTDIŞI…

21.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin 21.02.2018 tarihli sayısında yayınlandı  

21.02

2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 21.02.2018 Tarihli Resmi Gazete ' de yayınlandı.

16.02

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) (16.02.2018 t. 30334 s. R.G.)

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) (16.02.2018 t. 30334 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2’de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam…

16.02

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) (16.02.2018 t. 30334 s. R.G.)

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) (16.02.2018 t. 30334 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki…

13.02

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.02.2018 t. 30331 s. R.G.)

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.02.2018 t. 30331 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe…

06.02

Mamul Madde İhr.Karsılığı Bugday Satısı Hk

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgiye göre; Diyarbakır Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan yaklaşık 1.000 ton ekmeklik buğdayın, “Mamul Madde İhracatlarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği bildirilmektedir. Satışa açılan ekmeklik buğday stokları, ithalat listesinde 1001.99.00.00.13 GTIP nolu kaplıca (kızıl) buğday bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında,…

05.02

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

MADDE 1 – 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nin Ekinin 55 inci satırı yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.   Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 24/1/2015…

05.02

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nin Ekinin 10 uncu satırı yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.   Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin…

02.02

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) (02.02.2018 t. 30320 s. R.G.)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) (02.02.2018 t. 30320 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum…

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar