02.02

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) (02.02.2018 t. 30320 s. R.G.)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) (02.02.2018 t. 30320 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında…

25.01

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (25.01.2018 t. 30312 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız…

25.01

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

23.01

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

23.01

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

23.01

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

23.01

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

2017 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi bugünkü Resm Gazetede yayınlandı.

23.01

Firma Talebine İstinaden İptal Ediln Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi.

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

22.01

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar - 2017/11133 (20.01.2018 t. 30307 s. R.G.) Karar Sayısı: 2017/11133 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/10/2017 tarihli ve 100924 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001…

16.01

2017/10972 sayılı Karar çerçevesinde, PET ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım usul ve esasları

Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. (2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün…

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar