10.01

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/50)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla…

02.01

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer sayısında yayınlandı. 

02.01

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) 31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer sayısında yayınlandı.

02.01

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı : 2017/11168)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı : 2017/11168) 31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer sayısında yayınlandı.

02.01

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer sayısında yayınlandı.

02.01

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.01.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayısında yayınlandı.

02.01

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38) 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayısında yayınlandı.

27.12

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.   Dayanak   MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine…

26.12

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (26.12.2017)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

22.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 22.12.2017 Tarihli Resmi Gazete ' de yayınlandı.

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar