22.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin 22.11.2017 tarihli sayısında yayınlandı

18.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 16.12.2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

18.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi 16.12.2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

18.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 16.12.2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

18.12

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13) Ekonomi Bakanlığından:   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.   GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük…

18.12

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 16.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

15.12

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)   Ekonomi Bakanlığından:   Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “Bach Viet Co. Ltd.” firması tarafından yapılan başvuruya ilişkin gerçekleştirilen inceleme neticesinde söz konusu firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.  …

14.12

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar - 2017/10926

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar   Ekli “Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/9/2017 tarihli ve 92476 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve…

14.12

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun…

14.12

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

Amaç ve kapsam   MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır,   (2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.   Ek mali yükümlülük   MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların,…

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar