27.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin 26.11.2017 tarihli sayısında yayınlandı

27.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 26.11.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

24.11

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/42) (24.11.2017 t. 30250 s. R.G.)

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/42) (24.11.2017 t. 30250 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.   “a)…

22.11

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (21.11.2017 t. 30247 s. R.G.)

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke…

22.11

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10796

Karar Sayısı: 2017/10796 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2017 tarihli ve 85522 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı…

22.11

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar -2017/10901

Karar Sayısı : 2017/10901 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/9/2017 tarihli ve 100678 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve…

17.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi (16.11.2017)

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlanmıştır.

17.11

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi (16.11.2017)

2017 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

17.11

017 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

017 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

17.11

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi (16.11.2017)

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar