17.10

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.10.2017 t. 30213 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   MADDE…

17.10

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ.2017 10 17

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/30) ile Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular”ın ithalatına yönelik olarak…

13.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 13.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınladı.

13.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 13.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınladı.

13.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi 13.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınladı.

13.10

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

2017 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 13.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınladı.

13.10

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi.13.10.2017

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 13.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınladı.

09.10

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)

  Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43) (07.10.2017 t. 30203 s. R.G.)   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:   Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartları belirlemektir.   Kapsam   MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar ile bu ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili…

06.10

2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/2)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük…

03.10

2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayımlandı.

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Referanslar