30.04

Orman Tomruklarının İhracatı Yasaklandı.

4403 tarife pozisyonundaki orman ağacı tomruklarının ihracına İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7) gereğince İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması suretiyle izin verilmektedir. Ancak konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda ; - Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına, - Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına, - Her türlü orman ağaçlarına ait kâğıtlık odun ihracatına, - Her türlü orman…

30.04

Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması Vecıtes Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları düzenleyen Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ancak konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda ; Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı…

30.04

2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi GEÇİCİ MADDE 6 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

Hizmetler

Ankara’da yerleşik uzman kadromuz ile Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Teşvik Belgeleri, Kapasite Raporları, İhraç ve İthal İzinleri, Sertifikasyon Belgeleri ve benzeri birçok hizmet konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Sizi de referanslarını taşımaktan büyük memnuniyet duyduğumuz ve halen danışmanlığını sürdürdüğümüz değerli firmalarımızın arasında görmek isteriz.

Kurumsal

Ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla dış ticaret hacmini artırmak isteyen saygın kurumlara, araştırma, inceleme, analiz ve deneyimlerimizden oluşan bilgileri derleyerek, danışmanlık hizmeti sunmaktır.