Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması Vecıtes Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)30 Nis 2020

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları düzenleyen Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ancak konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda ;

Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre yasak dönem başlamadan önce bulundukları yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunarak tesislerinde bulunan yılan balıklarının kayıt altına alınmasını sağlayacak.

İhracatı gerçekleştirecek olan firma, satış bildirimi girişini de tamamladıktan sonra düzenlenen nakil belgesi ile birlikte yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunacak.

Yılan balığını canlı olarak ihraç etmek isteyenlerin Genel Müdürlüğe müracaat esnasında sundukları nakil belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş gün olabilecek.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-6.htm